آخرین اخبار

افتتاح-صفحه-اصلی-پلی-دوتا

افتتاح صفحه ی اصلی پلی دوتا

صفحه ی اصلی سایت پلی دوتا هم اکنون افتتاح گردید . در صفحه ی اصلی سایت پلی دوتا مطالب درباره مسابقات سایت , مصاحبه های اختصاصی سایت , ماهنامه و دمو نوشته میشود که به صورت دسته بندی شده و مرتب در ایجا قرار میگیرند جهت آسودگی کار کاربران عزیز . هدف ما پیشرفت دوتا در ایران میباشد .